3 intressanta böcker om Palme mordet


Förbannelsen

Bokens huvudperson är Hans Holmér. Vi får följa hur han tänkte, resonerade och agerade. Vi får veta varför han kom att få bära skulden för allt som gick fel i Palmeutredningen. Det är i hans öde och PKK-spårets öde som den stora dramatiken ligger. Förbannelsen innehåller mycket som hittills inte varit känt. Det är verklighet, som i vissa avseenden överträffar dikten. Det är en samtidsthriller.

Nationens intresse : har svenska folket vilseletts om ubåtarna, Estonia och mordet på Olof Palme?


Nationens intresse : har svenska folket vilseletts om ubåtarna, Estonia och mordet på Olof Palme?

I tre av de mest omskakande skeendena i den svenska nutidshistorien – ubåtskränkningarna, Estoniakatastrofen och mordet på Olof Palme – har sanningen om vad som skedde aldrig tillåtits komma fram

Mordgåtan Olof Palme : makten, lögnerna och tystnaden

Mordgåtan Olof Palme : makten, lögnerna och tystnaden

Gunnar Wall skildrar en mordutredning fylld av intriger, konflikter och påtryckningar utifrån. “En röd tråd har varit att det funnits frågor som varit så känsliga att de inte har fått utredas. Och samtidigt har pressen på polisen varit stor att lägga fram en lösning som svenska folket ska kunna godta.

2012-09-08 :
Boken Förbanelsen kommer dras tillbaka eftersom det förekommer faktafel i boken

Be Sociable, Share!