Att arbeta på lager

Utåt sett kan de se ut som de vore en barnlek att jobba på ett lager, men riktigt så är det inte. Man behöver ha en bra uppsikt över inventarierna och hur lagret är upplagt. Om man har ett stort lager kan det också vara bra med ett truckkort, vilken typ av truck man behöver beror givetvis på vilken typ av lager och material man använder sig av.

När man ska köra en truck så är det självklart att man måste ha en truckutbildning så man blir certifierad för att köra truck, både ur perspektivet att köra trucken men också ur säkerhets synpunkt. När man kör truck på en stor lagerterminal så måste man också tänka på att det kommer andra truckar och gående att passera.