Brandman Inspiration


Varför är människor inspirerade av brandmän? Varför kommer in i yrket blir allt mer konkurrensutsatt? Var det efter 9/11 att världen brydde sig om det hårda arbete som brandmän gör? Det finns många frågor som folk frågar när det kommer till brandmän som ett yrke. Det mest intressant faktum är att brandbekämpning yrket i inte bara för män. Det har varit kvinnor som har spelat en viktig roll genom historien brandbekämpning.

Brandmän har alltid spelat en viktig roll i människors liv. De har alltid funnits där för att rädda människor. Ja självklart, var brandmän i 9/11 räddning år 2001 de som gjort en enorm inverkan på människors liv. Det finns ingen förneka det. Men efter att fler brandmän har fortsatt att inspirera ungdomar till denna heroiska yrke.

Milipitas brandman Sean Simonson har blivit en symbol för positiv inställning i hundratals. Hans beslutsamhet att övervinna en ryggmärgsskada fick honom titeln på brandman av år 2007. Hans berättelse är verkligen så enkelt som någon annan. Han hade ådragit sig skadan under cykling på ett tåg i Santa Cruz. Han hade en dödlig fall när han red över en grop fylld med sediment. Men sänt detta brandman den inspirerande tysta budskapet till tusentals under sin väg till tillfrisknande. Elden och polisen har fortsatt att stödja sin personal hela tiden. Sean berättelse har inte bara visat kraften i positiva inställning, den har också visat att disciplin är nyckeln till framgång. Andra kollegor Sean-talet har också visat sitt stöd och uppmuntran. Det råder ingen tvekan om att brandmän är de bästa exemplen på mänskligheten.


Den brandman yrke är inte längre begränsad till män. Kvinnor har också varit en del av brandbekämpning. En viktig inspirationskälla är den kvinnliga brandmannen Dany Cotton. Hon är den första kvinnliga brandmannen i Storbritannien att ha fått drottningens medalj brandkåren. Genom sitt engagemang för att rädda liv och gå i nödsituationer med skickliga förmåga för krishantering hon främjar brandbekämpning yrket för kvinnor. Det råder ingen tvekan om att hon inspirerat många med sin starka personlighet, samt viktiga egenskaper som krävs för detta yrke.

Så länge du har vad som krävs för att bli en brandman, det finns inget som hindrar dig. Kön är inte en begränsande faktor i att bli en brandman. Allt du behöver är ärlighet, pålitlighet, punktlighet och en hel del disciplin. Utöver dessa egenskaper måste det finnas god kommunikationsförmåga och förmåga att resonera. Det är drag av framgångsrika och inspirerande brandmän över hela världen. Framgångsrika brandmän har positiv attityd och medkänsla för att klara svåra situationer. De ser död och förlust vardagliga men aldrig ge upp. Genom ändlösa timmar med att arbeta under press, utvecklar de livslånga band med sina kollegor. Det är egenskaper som gör dem bättre människor än de flesta andra.

Att bli en brandman är absolut den bästa av alla yrken som finns idag. Det är dock inte avsedd för alla. Om du blir vald måste du veta att du är en unik och speciell person