Okult

The ghost of Henrik VIII?

What or who can the person on this picture be?
Some people claims that it is really a ghost that been captured on the picture.

The picture was published in Aftonbladet in 2003

The guards noticed a door that always where opened, despite that they had closed and locked it just before.
James Faukes was looking through the video when he saw the ”person”
A man dressed in 1500th century clothes appeared and closed the door, Afterwards it was opened whitout anyone nearby.

No one of the guards is said to knew anything about this man and they are all puzzled about his apperance.
According to Terry O’Sullivan it could be the ghost of Henrik VIII, or perhaps one of his many wifes.

Since this articel was publiched six years ago, if someone has any new info on this i would be happy to recive it

Be the first to comment - What do you think?  Posted by Targenor - 17 juli 2009 at 22:12

Categories: english, Historia, Okult   Tags: ,

The Haunted vicarage of Borgvattnet

I did write about this before in Swedish but i belive it is a good story so write it in English to.

In the old vicarage in Borgvattnet strange things have happened, it has happened in several years and diffrent kind of things.

* During the 1920 the priest Nils Hedlund went to the attic to get his laundry, when he comes up the laundry is torn down from the line.

* The priest Rudolf Tängdén was sitting in the vicarage during the 1930´s when he saw a woman dressed in grey who enterd a room, Rudolf then got up and follow the woman in the room to se what she wanted, but when he enterd the room no one was there.

* The priest Otto Lindgren and his wife heard during the end of 1930´s steps in the hall and also heard music just like someone was playing on the element in the hall.

* In the early 1940´s a woman named Inga Flodin spent the night in the vicarage, during the night she woke up and feelt like someone was watching her. Against a wall there is a sofa whit three women who appeard to be crying.
The sofa wasn´t there in when Inga went to bed, and not when she woke up.

* In the end of the 1940´s the priest Erik Lindgren moves in to the vicarage, when he is unpacking his things he decides to relax and read a book, he takes the book and sits down in the rocking chair.
Suddenly he got thrown out of the rocking chair, when it tips forwards.
He then sits down again and then a huge force enters his body.

To this storys from the guest that has been staying in the vicarage through the years.

One couple on their way down the stairs when a invisible force grabs the arm of the man and drags him down the stairs and out on the yard where the force lets go of the mans arm the couple never took a step in the vicarage after that, they sleept in a tent on the lawn

People has been wooken up by a cold hand being placed on their forhead.

Many diffrent guests has spoken about sound, steps and other unexpliend in the vicarage.

Here you could read about the experience of the priests and Here about the visitors experience. both links are in Swedish

There is a couple of theroies regarding the ghosts.

* One teori is that a maid that worked in the vicarage had become pregnant and in pure desperation she killed the child and burried it next to the house.

* Another teori is that is the wife of priest Per Hedlund, Märta Hedlund who died giving birth to the couples 11(!) child.
She was also the mother of priest Nils Hedlund
Her husband, Per, should have gotten his wife from the mourge and keept her at home, untill the people in the village demanded that she would be burried, it is also said that when Per moved he dugg up Märtas remains and toke them whit him.

One intressting thing is that the one that first noticed the unexplaind in the vicarage was Nils Hedlund, Märtas son.

Links:

A list of the priest that have worked in Borgvattnet

borgvattnet.eu

A Movie whit pictures from the vicarage

A Journey to the vicarage

Ghost Hunters International

Episode 1

Episode 2

Episode 3

Thanks to condron.us and alphainventions.com for many of the visitors 🙂

Be the first to comment - What do you think?  Posted by Targenor - 17 maj 2009 at 21:06

Categories: english, Historia, Okult   Tags: , ,

Haunted Alcatraz

Be the first to comment - What do you think?  Posted by Targenor - 26 april 2009 at 13:00

Categories: Brott & Straff, english, Historia, Okult   Tags:

The monster in the great lake?

The ”monster” in Storsjön has been captured on tape, it was an big newsflash a couple of months ago.
But this, whell if you think this is the great sea monster i belive you are wrong.
It dosent look like anything the wittness have described, looks more like an eel or a sperm.

Be the first to comment - What do you think?  Posted by Targenor - 23 april 2009 at 18:31

Categories: english, Historia, Okult   Tags: , , , ,

The Legend Of Resurrection Mary

Be the first to comment - What do you think?  Posted by Targenor - at 16:47

Categories: english, Historia, Okult   Tags:

Borgvattnets prästgård

Borgvattnetbygden består av byarna Björkvattnet, Boberg, Borgvattnet, Fullsjön, Selet, Skallsjön och Skyttmon som tillsammans utgör ca 220 invånare. Bygden ligger i nordöstra Jämtland ca 10 mil från Östersund. Till närmsta tätort, Hammerdal, är det ca 4 mil.

I den gamla prästgården i Borgvattnet pågår märkliga saker. Det har visat sig i flera omgångar och i flera år.

* Under 1920 talet upplevde prästen Nils Hedlund att tvätten rivits ner från tvättlinan.

* Prästen Rudolf Tängdén fick under 1930talet syn på en gråklädd kvinna inne i prästgården, kvinnan gick in i ett rum, när Tängdén gick efter för att se vad kvinnan ville så var hon försvunnen.

* Otto Lindgren och hans fru hörde under slutet av 1930talet steg i tamburen och musik, som någon spelade på elementet.

* I början av 40 talet övernattade Inga Flodin i prästgården, under natten vaknar hon och känner sig iaktagen, vid ena väggen står då en soffa med tre kvinnor, samtliga ser rödgråtna ut i ansiktet rummet kallas därefter för gråterskornas rum.

* Slutet av 40 talet så flyttar Erik Lindgren in i prästgården, medans han packar upp så blir han trött och sätter sig i gungstolen för att läsa en bok, han blir då utslängd ur gungstolen då den tippar framåt. Han sätter sig igen i stolen då kommer en väldig kraft igenom hans kropp.

Till detta kan läggas oförklarliga upplevelser från dom många gästerna som bott i prästgården genom åren.

Ett par var på väg upp för trappen då en osynlig kraft griper tag i mannens arm och drar honom ner för trappen och ut på gården där kraften släpper, paret övernattade sedan i ett tält utanför prästgården.

Det finns vittnesmål om folk som vaknat av att dom fått en kall hand på pannan.

Många oberoende gäster som berättar om ljud, fotsteg och annat oförklarligt i prästgården!

Här kan ni läsa mer om prästernas upplevelser och Här om ni vill läsa om besökarnas upplevelser i prästgården.

1948 byggdes den nya prästgården inne i byn och den dåvarande prästen Erik Lindgren flyttade då till den nya prästgården. Efter några år så köpte byggdens starka man Erik Brännholm prästgården och utformade den till ett vandrarhem/spökhus dit folk kunde komma och övernatta om dom vågade.
Erik Brännholm avled 1997, prästgården såldes då till Elisabeth Rehnvall och idag är det prästgården som som är Borgvattnets stora turistattraktion.

Programmet Det okända besökte prästgården, mediet Jörgen Gustavsson säger sig fått kontakt med en man som är ”slim, kan ha varit präst och haft namnet Erik”, man kopplar då detta till prästen Erik Lindgren.
Spökerierna började ju redan tidigare så dom kan inte Lindgren vara skyldig till, däremot var han väldigt intresserad av händelserna.

En teori är att det är en piga på gården som blivit med barn (nämns också i Det okända, med namn Moa och årtalet 1892 samt övergrepp) och i desperation dödade hon barnet och begravde de bredvid huset.

En annan teori är att det är prästfrun Märta Hedlund som dog i barnsäng 1902 (när hon skulle föda sitt 11(!) barn.
Hon var gift med Per Hedlund och mamma till Nils Hedlund

Per Hedlund ska ha hämta sin fru från bårhuset och haft henne hemma, tills byborna krävde att hon skulle få bli begravd.
Rykten säger också att när han flyttade från prästgården så grävde han upp sin fru och tog henne med sig.

Intressant att notera dock, den som först upplevde spökerierna i prästgården var Nils Hedlund, Märtas son.
Bli en vinnare

Be the first to comment - What do you think?  Posted by Targenor - 22 april 2009 at 17:22

Categories: Historia, Okult   Tags: , , , ,

What makes a ghost?

You all probably heard storys or seen videos/pictures of ghosts around the world.
But what does it take for someone to become a ghost.

When you look at the diffrent kind of ghosts around the world you have several options to choose from

* Soldiers that died in battle
* Persons that died very young
* Children
* Persons that had a very sad life
* Killers and their victims
* Persons that has been claimed to have killed a child

And so on, my question is simple, What does a person have to do to become a ghost, if we look at this examples we could very easaly find people that could be ghosts today, or do they have to wait for a couple of years before turning into ghosts?

Be the first to comment - What do you think?  Posted by Targenor - 17 april 2009 at 14:21

Categories: english, Historia, Mindre Viktigt, Okult   Tags: