Ebbe Carlsson affären

Till följd av PPK spåret så fick journalisten Ebbe Carlsson resurser och befogenheter av Sveriges regering för att bedriva privatspaning. Bland annat användes en lägenhet i centrala Stockholm som sambandscentral.Skandalen blev ett faktum den 1 Juni 1988 då Expressen avslöjade att Ebbe Carlsson utredde PKK Spåret, med stöd från Svenska regeringen, speciellt från justitieminster Anna-Greta Lejon och genom det fått tillgång till hemlig information och olaglig avlyssningsutrustning.Carlssons teorier handlade om att

Säpo hade kunnat förhindra mordet med hjälp av redan befintliga avlyssningar av kurder och rapporter från spaningar omkring Palmes Bostad. Han påstog också att P-G Näss, chef för Säpo ska ha känt till att PKK planerade ett mord i Stockholm i februari 1986

Att Irans regering i Augusti 1985 i Damaskus gett PKK uppdraget att utföra mordet. Orsaken ska ha varit att Palme stoppat försök att smuggla in Robot 70 i Iran, samt att PKK stämplats som en terrororganisation i Sverige

>Efter Expressens avslöjande växte härvan och till slut hade den fällt den justitieminister Anna-Greta Lejion och senare även Rikspolischefen och Säpochefen.
3 Augusti 1992 avled Ebbe Carlsson i Aids.