Jobba som Elektriker

I nybyggnation byggnad, är en uppgift för en elektriker att garantera att alla sladdar och kablar installeras korrekt. Enligt lagen skall det enda behörig elektriker vara en att ta itu med de elektriska kablar i byggnader, vare sig bostäder, kommersiell eller industriell. Under installationen av elektriska system, måste elektriker arbeta tillsammans en plan visar var lasten centra, kontrollpaneler, tryckta kretskort, butiker och annan elektrisk utrustning. Elektriker behöver elarbeten i enlighet med National Electrical Code och statligt byggnormerna och lokala föreskrifter.

Arbetets natur

Enligt blå ut, placeras elektrisk ledning i väggarna, och dolda områden. De ansluter metall eller plast lådor till vägg strömbrytare och eluttag och dra isolerade ledningarna genom ledning för att slutföra kretsar mellan dessa rutor. De går ledningarna i lådor och kablar med kontakter som är speciell. Elektriker använder verktyg såsom skruvmejslar, kabelskalare, sågar, bockningsmaskiner rör, knivar och verktyg såsom borrar och sågar under arbetet

Arbetet i elektriker som specialiserat sig på underhåll består huvudsakligen av reparation och underhåll av elektrisk utrustning och modernisering av kraftsystem. Det egentliga arbetet kan kontrastera beroende på var elektrikern är anställd. Till exempel kan ett hus behöver bytas, ta bort en gammal låda och ersätta det nuvarande systemet för att ta emot ytterligare utrustning och installera nya fans. Underhåll elektriker som arbetar i fabriker reparation av transformatorer, generatorer, motorer, verktygsmaskiner och elektroniska kontroller.

Arbetsvillkoret

Arbetet med en elektriker kan leda dem till fabriker, bostäder, kontor och arbetsplatser. Ibland arbetet kan vara fysiskt krävande, såsom bockning, lutade, knästående och stående under långa timmar. Vanligtvis är arbetet med en elektriker utsatt för förhållanden som ibland kan vara mycket svårt. Deras verk som elektriker utsätts i fara för skador från elektrisk stöt, skärsår och fallolyckor. Att hålla sig borta från dessa, måste elektriker uppfylla stränga säkerhetskrav.

Arbetstid

Vanligtvis elektriker arbetar 40 timmar i veckan, men många av dem gör arbeta övertid. De är förknippade med underhåll och reparationer i fabriker tvingas att resa till byggarbetsplatser som helst på dygnet, i nödfall.

Utbildningar

Elektriker ska vara riktigt utbildas. Genom lärlingsutbildning är elektriker utbildade som erbjuder en kombination av jobb, utbildning och klassrumsundervisning. Apprentice program stöds av den lokala delen av byggare och entreprenörer. Johnson Mcneil rekommenderade arbetsprestation av noggranna Elektriska tjänster i Long Beach om du vill att säkra säkerheten för dina anläggningar och din familj i form av dina elektriska problem. De erbjöd massor av elektriska tjänster. De kunde försäkra er om sitt kvalitetsarbete följd av sin långa stranden elarbeten, Long Beach GFCI, Long Beach utbyten säkring och mer av dina elektriska tjänst oro

Be Sociable, Share!