Teknisk support att fixa Windows 7 visningsproblem

Display är den viktigaste aspekten av en dator eller laptop. Oavsett hur bra konfiguration din dator har, men om inget visas på skärmen så uppenbarligen kan det inte finnas någon användning av det. Det händer många gånger att du måste komma över – ~ no-display “eller andra relaterade frågor. Läs den här artikeln PC hjälp och försöka fixa display problem med din Windows 7-baserad dator på egen hand.


Det kan finnas olika problem på i bakgrunden som skulle kunna främja problemet. Gå igenom orsakerna och åtgärda problem datorns bildskärm.

Screen, Icon, eller teckenstorlek för liten eller för stor Det är inget fel på systemet, bara lite videoinställningar ändring är nödvändig. Beroende på operativsystemet Windows, kan felsökning variera.

Felsökningssteg nämnts här är bara för Windows 7.

Ange eller ändra bildskärmens upplösning · Stäng alla öppna program. · Klicka på-œStart-?, Och klicka sedan på-œControl Panel-?. · I Kontrollpanelen klickar du på-œAdjust upplösning-? under-œAppearance och anpassning-?. · Klicka på-œResolution-:? Nedrullningsbara, klicka och dra den vertikala reglaget för att ändra skärmupplösningen, och klicka sedan på-œApply-?. · Om de nya inställningarna är kompatibla, kommer skärmen igen med de nya inställningarna. ° Klicka på-œYes-? Om du vill behålla de nya inställningarna.

Justera färgdjupet · Stäng alla öppna program. · Klicka på-œStart-?, Och klicka sedan på-œControl Panel-?. · I Kontrollpanelen klickar du på-œAppearance och anpassning-?. · Klicka på-œDisplay-?. · Klicka på Kalibrera färg och följ med guiden för att justera färgdjupet.

Justera Uppdateringsfrekvens Justera uppdateringsfrekvensen rekommenderas endast för katodstrålerör (CRT) skärmar och är onödig för bärbara LCD-skärmar eller platt LCD-monitorer. · Stäng alla öppna program. · Klicka på-œStart-?, Och klicka sedan på-œControl Panel-?. · I Kontrollpanelen klickar du på-œAdjust upplösning-? under-œAppearance och anpassning-?. · Klicka på-œAdvanced Inställningar-?, Och klicka sedan på-œMonitor-? fliken. · Klicka på bildskärmens uppdateringsfrekvens drop-down menyn under-œMonitor settings-?. · Välj uppdateringsfrekvensen du vill ha från de tillgängliga alternativen och klicka sedan på-œApply-?. · När du informeras om att Windows nu kommer att justera uppdateringsfrekvensen, klick-œOK-?.

Ändra storlek på teckensnitt och ikoner · Stäng alla öppna program. · Klicka på-œStart-?, Och klicka sedan på-œControl Panel-?. · I-œControl Panel-? fönster, klicka œAppearance och anpassning-?. · Klicka på-œDisplay-?. · Klicka på-œMedium-125% -? för en måttlig ökning, eller Klicka-œLarger 150% -? för en större ökning i storlek. · Klicka på-œApply-? att tillämpa dessa inställningar. Du måste logga ut och logga in igen för att inställningarna ska börja gälla.

Blank skärm eller Nej Video

Kontrollera Power LED på monitorn, om du inte får blixten sedan koppla ur och åter plugg efter en minut intervall. Experimentera med vet fungerar nätsladden och utlopp. Se till att videokabeln är ansluten till rätt videokälla.

Förhoppningsvis kommer de ovanstående lösningar går bra att lösa display fråga. Medan felsökning, måste du följa den manuella-boken tillhandahållas från tillverkaren slut. Men om de inte är verksam så kontakta online dator teknisk support. Experter kan arbeta på distans via säker Internetanslutning eller kan instruera dig via telefon.

Som en ledande dator teknisk support ingenjör på Techvedic erbjuder författaren out-of-the-box PC hemtjänst fjärrsupport till globala kunder för frågor som rör hårdvara och mjukvara. Dessutom har han en passion för att skriva artiklar och bloggar med anknytning till datorstöd för att ge konsumenterna möjlighet att fixa datorproblem på egen hand

Be Sociable, Share!