Vad är mögel

Vad är mögel

Vet du att det finns mögel av olika typer, en del är farliga och en del är helt ofarliga?
Mögel är det namn som används på alla typer av mikroskopiska svampar som växer i form av flercelliga trådar, vilket trivs i fuktiga miljöer och oftast drabbas bostäder med dålig ventilation eller med bristfälligt fuktskydd.
I grundläggningen, kallvind eller inomhus ska man inte acceptera mögel.

Just mögel i byggnader är en hälsofara, bland annat kan astma och allergier, vilket flera olika undersökningar visat. Det finns ett tydligt samband med dålig hälsa och dålig luft. Riktigt vad som är skadligt i möglet har forskningen inte kunnat påvisa idag.

Vissa former av ogiftig mögelsvamp används för att tillverka mögelost, bakning eller Öl och vinframställning.
Antibiotika innehåller även mykotoxiner vilket är framställt av vissa former av mögel.

Drabbas dock spannmål av mögel så blir därmed maten otjänlig som mat för människa eller djur.
Som tur är finns det företag som hjälper till med mögel och fukt skador, som bcr-byggnads dom ger bland annat 20 års garanti på sitt arbete. På deras sida finns också goda råd och tips om man drabbats av fukt eller mögelskador. BCR erbjuder även kostnadsfri rådgivning över ditt problem. Så varför inte redan idag kontakt BCR och se vad dom kan hjälpa dig med