Warszawa pansar i uppror

Warszawa pansar i uppror

Många böcker har skrivits om Warszawaupproret
men ingen har så här i detalj beskrivit pansarvapnets
medverkan. Användandet av pansarvapen
i stadsmiljö hade tidigare ander andra världskriget
förekommit mycket sparsamt. Striderna i Warszawa blev
annorlunda då man använde pansar frekvent i stadsstriderna.
Den här boken ger en samlad bild av de fordon som
deltog och de vapensystem som användes. Bokens bilagor
ger dessutom mängder av intressanta fakta i form av förteckning
över den polska och tyska arméns enheter, varje
fordon presenterad i bild med tekniska specifikationer
samt detaljrika färgillustrationer. Pansar i upproret är ett
måste för dig som vill veta lite mer om Warszawaupproret.
Innehåll:
Komplett Order of battle för de stridande parterna.
Teknisk beskrivning av de i striderna insatta fordonen
Unikt bildmaterial som sällan skådats tidigare från slaget
Ögonvittnesskilldringar från striderna
Komplett redogörelse över de pansarförband som
deltog på båda sidor i Warszawaupproret 1944
Innehåller beskrivningar på alla förband, operationer
och utrustning som deltog
Det mest kompletta verket i världen inom ämnet.